บริการของเมดิคอกซ์

เมดิคอกซ์ เป็นผู้บุกเบิกการใช้งานออกซิเจนบำบัดที่บ้านตั้งแตปี 2549 เป็นต้นมา โดยเล็งเห็นถึงปัญหาการใช้ออกซิเจนที่บ้านตามแผนการรักษาของแพทย์ ของญาติ ผู้ดูแล และผู้ป่วย

จากปัญกาการใช้ออกซิเจนการแพทย์เพื่อบำบัดที่บ้าน เมดิคอกซ์ได้พยายามให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ออกซิเจนบำบัดที่บ้านเพื่อให้การใช้ออกซิเจนเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้ เพื่อผู้ป่วยจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หายใจง่ายขึ้น ตามแนวคิดของเมดิคอกซ์ที่ได้ยึดถือเสมอมา

บริการออกซิเจนการแพทย์แก่ผู้ป่วยที่บ้าน

 • เมื่อคนไข้มีภาวะพร่องออกซิเจน หรือ Hypoxia แพทย์จะให้ออกซิเจนบำบัด(Oxygen Therapy) แก่คนไข้ และเมื่ออาการของคนไข้ดีขึ้นคงที่แล้วแพทย์จะอนุญาติให้คนไข้กลับไปพักฟีื้นต่อที่บ้าน แต่หากคนไข้ยังคงมีภาวะพร่องออกซิเจน หรืออาจจะมีภาวะพร่องออกซิเจน แพทย์ก็จะให้ใช้ออกซิเจนบำบัดที่บ้านได้

 • ดังนั้นการเลือกแหล่งกำเนิดออกซิเจนจึงมีความสำคัญมาก ต่อการรักษาหรือบรรเทาภาวะพร่องออกซิเจน

 • บริการออกซิเจนการแพทย์ระบบถังพร้อมบริการจัดส่งออกซิเจนถึงบ้าน

  • ถังออกซิเจนอลูมิเนียมบรรจุขนาดน้ำหนัก 2 กก.(ซ้ายสุด)เหมาะสำหรับการเดินทาง การสำรองใช้งาน การพ่นยาขยายหลอดลมในผู้ป่วยหืด การทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ฟื้นฟูสมรรถภาพปอดหรือหัวใจ

  • อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน

    ประกอบด้วย

   1. ถังออกซิเจนขนาด 500 ลิตรหหรือ D size พร้อมชุดลดแรงดันและชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน

   2. กระบอกให้ความชื้น (Humidifier) และน้ำสเตอไรล์ (Sterile Water)(น้ำกลั่นทางการแพทย์)

   3. อุปกรณ์หายใจ สายหายใจแบบแคนนูล่า (Cannula) แบบเสียบเข้าในโพรงจมูก กรณีแพทย์สั่งให้ใช้อุปกรณ์หายใจแบบอื่น หรืออัตราให้ออกซิเจนเกินกว่า 4 ลิตรต่อนาที(LPM)หรือต้องได้รับออกซิเจน 40% ขึ้นไป โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์หายใจที่เหมาะสม (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หายใจที่ต้องการใช้งาน)

  • ถังอลูมิเนียมขนาดน้ำหนัก 8 กก.(ขวาสุด) เป็นชุดให้ออกซิเจนการแพทย์ขนาดกลาง สามารถเคลื่อนย้ายได้ เหมาะกับการให้ออกซิเจนช่วงที่มีภาวะพร่องออกซิเจนชั่วคราว (ภายหลังหรือกิจกรรมระหว่างวัน) ทั้งนี้กรณีที่แพทย์วางแผนการรักษาโดยมีการให้ออกซิเจนบำบัดระหว่างมีกิจกรรมต่างๆ หรือช่วงเวลาที่ระบบทางเดินหายใจหรือระบบไหลเวียนโลหิตทำงานหนักจนเกินไป

  • อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน

    ประกอบด้วย

   1. ถังออกซิเจนขนาด 1.2 คิว หรือ F size พร้อมชุดลดแรงดันและชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน

   2. กระบอกให้ความชื้น (Humidifier) และน้ำสเตอไรล์ (Sterile Water)(น้ำกลั่นทางการแพทย์)

   3. อุปกรณ์หายใจ สายหายใจแบบแคนนูล่า (Cannula) แบบเสียบเข้าในโพรงจมูก กรณีแพทย์สั่งให้ใช้อุปกรณ์หายใจแบบอื่น หรืออัตราให้ออกซิเจนเกินกว่า 4 ลิตรต่อนาที(LPM)หรือต้องได้รับออกซิเจน 40% ขึ้นไป โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์หายใจที่เหมาะสม (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หายใจที่ต้องการใช้งาน)

  • ถังเหล็กบรรจุออกซิเจนขนาด 7 คิว (กลาง)ถังเหล็กขนาดใหญ่ สำหรับการใช้ออกซิเจนบำบัดที่มีอัตราการให้ออกซิเจนบำบัดอัตราสูง และต่อเนื่อง

  • กรณีที่แพทย์แจ้งว่าผู้ป่วยต้องมีอัตราออกซิเจนการแพทย์ที่สูงและต่อเนื่อง หรือการใช้สร้างความชื้นในอัตรสูง โดยการ Nebulization (กระบอกให้ความชื้นต่อท่อคอรูเกต) จำเป็นต้องใช้ถังออกซิเจนการแพทย์ขนาดใหญ่

   ออกซิเจนการแพทย์บรรจุถังต่างจากออกซิเจนที่ได้จากเครื่องผลิตออกซิเจนอย่างไร

   อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน

    ประกอบด้วย

   1. ถังออกซิเจนขนาด 7 คิว หรือ H+ size พร้อมชุดลดแรงดันและชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน

   2. กระบอกให้ความชื้น (Humidifier) และน้ำสเตอไรล์ (Sterile Water)(น้ำกลั่นทางการแพทย์)

   3. อุปกรณ์หายใจ สายหายใจแบบแคนนูล่า (Cannula) แบบเสียบเข้าในโพรงจมูก กรณีแพทย์สั่งให้ใช้อุปกรณ์หายใจแบบอื่น หรืออัตราให้ออกซิเจนเกินกว่า 4 ลิตรต่อนาที(LPM)หรือต้องได้รับออกซิเจน 40% ขึ้นไป โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์หายใจที่เหมาะสม (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หายใจที่ต้องการใช้งาน)

   แจ้ง เจ้าหน้าที่กรณีมีการใช้งานอุปกรณ์หายใจแบบเฉพาะเจาะจงตามแพทย์ผู้ให้การรักษาแจ้ง

    เวลาบริการ

   • 8.30 - 16.30น. จันทร์-ศุกร์

   • 8.30 - 16.00น. เสาร์-อาทิตย์

 • บริการให้เช่าเครื่องผลิตออกซิเจน

  เครื่องผลิตออกซิเจน หรือ Oxygen Centrator เป็นเครื่องที่ใช้แยกออกซิเจนจากอากาศที่เราหายใจ โดยใช้กระบวนการ Pressure Swing Adsorption โดยการนำอากาศรอบตัวเครื่อง ไปผ่านกระบวนการกรอง สร้างแรงดัน ปรับอุณหภูมิ ส่งผ่านชุดแยกออกซิเจน (Zeolite) เพื่อแยกให้ได้เฉพาะออกซิเจน นำเก็บสะสมแรงดันไว้ในหม้อพักก่อนจ่ายผ่าน ชุดปรับอัตราไหลเพื่อให้ผู้ใช้งาน

  • invacare
  • Aerti
  • etc
  • Yuwell
  • Airsep

  การเลือกใช้เครื่องผลิตออกซิเจนมีความจำเป็นหากได้รับคำสั่งการใช้ออกซิเจนแบบต่อเนื่องและยาวนานจากแพทย์ เพื่อลดความเสี่ยงที่ผู้ป่วยหรือผู้ใช้งานจะไม่ได้รับออกซิเจน เนื่องจากออกซิเจนแบบถังมีข้อจำกัดด้านจำนวนชั่วโมงการใช้งาน

  เครื่องผลิตสำหรับให้บริการมี 2 รุ่น

  • เครื่องกำลังการผลิตตามอัตราให้ออกซิเจน 0-5 ลิตรต่อนาที

   เหมาะสำหรับผู้มีอัตราการให้ออกซิเจนตามคำสั่งแพทย์ 1-4 ลิตรต่อนาที ต่อเนื้อง 8-24 ชั่วโมง

   อัตราค่าบริการ ประกันเครื่อง 5,000 บาท (คืนเต็มจำนวนเมื่อเลิกใช้บริการ) ค่าเช่ารายเดือน 3,210 บาท/เดือน

  • เครื่องกำลังการผลิตตามอัตราให้ออกซิเจน 0-8 ลิตรต่อนาที

   สำหรับผู้ที่ได้รับคำสั่งจากแพทย์ให้ต้องใช้ออกซิเจนมากกว่า 4 ลิตรต่อนาทีแตไม่เกิน 7 ลิตร หรือผู้ป่วยที่ต้องการ Nebulization Therapy รวมถึงการพ่นยา (Aerosal Therapy)

   อัตราค่าบริการ ค่าประกันเครื่อง 8,000 บาท (คืนเต็มจำนวนเมื่อเลิกใช้บริการ) ค่าเช่ารายเดือน 4,280 บาท/เดือน

  เมดิคอกซ์จัดอุปกรณ์หายใจมาตรฐานเป็นสายหายใจแบบ Cannula กรณีใช้งานอุปกรณ์อื่นหรือมีการให้ออกซิเจนแบบเฉพาะ กรุณาแจ้ง เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

  กรณีการให้ออกซิเจนแบบต่อเนื่องยาวนาน Long-term therapy แหล่งกำเนิดออกซิเจนต้องใช้งานทั้ง 2 แบบ (แบบถังและเครื่องผลิต) เพื่อแก้ปัญหาภาวะพร่องออกซิเจนระหว่างมีกิจกรรมรวมถึงกรณีเครื่องหรือระบบไฟฟ้าขัดข้อง

   เวลาบริการ

  • 8.30 - 16.30น. จันทร์-ศุกร์

  • หยุด เสาร์-อาทิตย์

รับ-เติม-คืน(รับถัง นำเติม ส่งคืน)

อยู่บ้าน...ออกซิเจนหมด ไม่สะดวกมาเติม ทำอย่างไรดี?
ไม่ต้องกังวล ใช้บริการ รับ-เติม-คืน by @medicox ได้ แค่เปิดไลน์ ค้นหา @medicox หรือสแกน QR code แล้วเพิ่มเพื่อน

เพิ่มเพื่อน

จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ถ่ายภาพถัง และข้อความปลอดภัยที่ตอกลงบนเนื้อถังรอบบ่าถัง ถ่ายให้ชัดเจนทุกมุมส่งเข้ามาทาง LINE@medicox

 2. แจ้งชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทร และ/หรือบอกพิกัด

 3. ยืนยันบริการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพถังหากสามารถจัดเติมได้่ ผู้ใช้งานจะได้รับแจ้งโอนชำระเพื่อยืนยันบริการ

 4. ภายหลังชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะเข้ารับถัง นำเติมและส่งคืน

บริการรับ-เติม-คืน เหมาะกับผู้ที่มีถังออกซิเจนการแพทย์ที่บ้านแต่ไม่สามารถหาที่เติมหรือออกจากบ้านได้

  เวลาบริการ

 • 8.30 - 16.30น. จันทร์-ศุกร์

 • 8.30 - 16.00น. เสาร์-อาทิตย์